Aktualności

Kurs

10-07-2014 22:28 - dama

Puckie WOPR w okresie wakacji 2014 r. organizuje KURSU PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR oraz EGZAMIN NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

WYMAGANIA FORMALNE WOBEC KANDYDATA NA KURS:

1) Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 12 rok życia;

2) Uczestnik ma być członkiem WOPR;

3) Uczestnik ma złożyć:

a) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny);

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);

4) Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką. ( można uzyskać na pierwszych zajęciach na pływalni)

Koszt za całość : kurs, egzamin, składka członkowska WOPR, legitymacja WOPR około 100 zł ( cena uzależniona od ilości chętnych) . Kurs wspiera Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Władysławowie. W sezonie letnim 2014 zapewniamy dla uczestników praktyki na kąpieliskach we Władysławowie, Chłapowie i Chałupach.

DOŁĄCZ DO NAS ABY BYŁO FAJNIE i BEZPIIECZNIEJ.

Kontakt: 609 238 751609 238 751     e-mail:djradtke@wp.pl      www.puckiewopr.pl

Życżenia

19-04-2014 18:47 - dama

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych Życzy

Zarząd Puckiego WOPR

Ogłoszenie nabór

21-03-2014 16:22 - dama

Składki

13-03-2014 09:50 - dama

Członkowie Puckiego WOPR mogą opłacić składki członkowskie u Prezesa Jarosława Radtke Władysławowo ul. Floriana Ceynowy 10.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego WOPR składka członkowska od roku 2012 wynosić 50 zł.

Do opłacenia składki nie jest wymagane potwierdzenie przez lekarza zdolności do pracy.

Ogłoszenie kurs

27-02-2014 17:25 - dama

Życżenia

22-12-2013 12:50 - dama

WZSWC Puckiego WOPR

20-12-2013 17:02 - dama

W dniu 10 grudzień 2013 r. w Szkole Podstawowej w Chłapowie odbyło się Walne Zebranie Członków Puckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podczas Walnego Zebrania podsumowano kończącą się 5- letnią kadencję Zarządu Puckiego WOPR oraz wybrano nowe władze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD

Jarosław Radtke – Prezes Zarządu


Dariusz Marzejon – Wiceprezes ds. organizacyjnych


Przemysław Regulski – Wiceprezes ds. szkoleniowych


Martyna Milewczyk Sekretarz

Rafał Goeck – Skarbnik

Michał Brzeski – Członek Zarządu


KOMISJA REWIZYJNA

Ryszard Bojarowski Przewodniczący
Arkadiusz Zawadzki Sekrtarz
 Filip Miotke Członek komisji


KOMISJA DYSCYPLINARNA

Szymon Radtke Przewodniczący
Jarosław Baranowski Sekretarz
Paweł Koziróg Członek komisji

WALNE ZEBRANIE

28-11-2013 12:44 - dama

ZAPRASZAMY

Dnia 10.12.2013r. o godz.18.00 w Szkole Podstawowej w Chłapowie ul:Władysławowoska 87 odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW PUCKIEGO WOPR

Kurs 11.07.2013r.

10-07-2013 15:15 - dama

Kolejne zajęcia uczestników kursu na młodszego ratownika odbędą się 11 lipca (czwartek) godz. 12.00 -plaża we Władysławowie stanowisko ratowników nr 3

Kurs

09-07-2013 22:44 - dama

Kolejne zajęcia uczestników kursu na młodszego ratownika odbędą się 10 lipca (środa) godz. 13.00 -plaża we Władysławowie stanowisko ratowników nr 3 (zmiana - nie ma zajęc na basenie)

Kurs

25-06-2013 10:20 - dama

Kolejne zajęcia uczestników kursu na młodszego ratownika odbędą się 28 czerwca (piątek) godz. 18.00 - kemping Małe Morze - zapoznanie się z podstawowym  sprzętem ratowniczym.

Kurs

18-06-2013 11:44 - dama

Kolejne zajęcia uczestników kursu na młodszego ratownika odbędą się 18 czerwca godz. 18.00 - pływalnia OPO "Cetniewo" we Władysławowie (zbiórka przy kasie basenu 17.45, zabieramy strój kąpielowy, czepek itp.)

Kurs

11-06-2013 10:35 - dama

Kolejne zajęcia uczestników kursu na młodszego ratownika odbędą się 13 czerwca godz. 18.00 - pływalnia OPO "Cetniewo" we Władysławowie (zbiórka przy kasie basenu, zabieramy strój kąpielowy, czepek itp.)

Kurs

24-05-2013 12:11 - dama

Puckie WOPR w czerwcu 2013 r. organizuje KURSU PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR oraz EGZAMIN NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

WYMAGANIA FORMALNE WOBEC KANDYDATA NA KURS:

1) Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 12 rok życia;

2) Uczestnik ma być członkiem WOPR;

3) Uczestnik ma złożyć:

a) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny);

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);

4) Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką. ( można uzyskać na pierwszych zajęciach na pływalni)

ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW I TEMATÓW ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

1) Wiadomości ogólne i profilaktyka:

a) Cel, zadania i rola WOPR;

b) System szkolenia, program kursu i uprawnienia MR WOPR;

c) Przyczyny utonięć, działania profilaktyczne i bezpieczeństwo własne ratownika.

2) Organizacja pracy ratowników WOPR:

a) Wybrane przepisy i akty prawne;

b) Podstawowe obowiązki ratownika WOPR na pływalniach, parkach wodnych i kąpieliskach;

c) Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji pracy i kąpieliska.

3) Pierwsza pomoc:

a) Działania BLS i WBLS;

b) Pozycja bezpieczna (boczna);

c) Postępowanie w zdarzeniach: skaleczenia, krwotoki, urazy narządu ruchu, nadmierne oziębienie organizmu, udar słoneczny, poparzenie;

d) Badanie miejscowe.

4) Pływanie i techniki ratownictwa wodnego:

a) Pływanie stylowe i sposoby pływania stosowane w ratownictwie wodnym;

b) Samoratownictwo;

c) Skoki ratunkowe oraz inne sposoby bezpiecznego wejścia do wody;

d) Podstawy nurkowania;

e) Podstawy holowania;

f) Ewakuacja na lądzie (chwyt Rauteka, deska);

g) Posługiwanie się sprzętem ratowniczym (pas, boja sp, żerdź, rzutka rękawowa, koło, lina);

h) Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem podręcznego sprzętu ratowniczego;

i) Podstawowe prace bosmańskie.

Koszt za całość : kurs, egzamin, składka członkowska WOPR, legitymacja WOPR około 100 zł ( cena uzależniona od ilości chętnych) . Kurs wspiera Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Władysławowie. W sezonie letnim 2013 zapewniamy dla uczestników praktyki na kąpieliskach we Władysławowie, Chłapowie i Chałupach.

 

DOŁĄCZ DO NAS ABY BYŁO FAJNIE i BEZPIIECZNIEJ.

Kontakt: 609 238 751     e-mail:djradtke@wp.pl      www.puckiewopr.pl

Dzień Strażaka w Gdańsku

23-05-2013 07:24 - dama

W Wielkiej Hali Dworu Artusa w Gdańsku w dniu 15 maja 2013 roku odbyły się wojewódzkie obchody „Dnia Strażaka”, podczas których w uznaniu zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej województwa pomorskiego, za wsparcie oraz wieloletnią i owocną współpracę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, gospodarz uroczystości Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Rószkowski, wyróżnił pamiątkową Tabakierą Prezesa WOPR Jerzego Telaka. W obchodach wzięli udział m. in. Metropolita Gdański Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, członek Zarządu Głównego WOPR Jarosław Radtke, członek Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR Jakub Fredenberger, delegacje strażaków z Ukrainy i Litwy oraz przedstawiciele Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, a także przedstawiciele władz samorządowych i instytucji współpracujących oraz funkcjonariusze PSP i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa pomorskiego. Podczas uroczystości strażacy odebrali medale, odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe, nagrody i wyróżnienia. Prezes WOPR w towarzystwie   J. Radtke wręczył st. bryg. A. Rószkowskiemu Medal 50-lecia WOPR. Pamiątkową tabakierę od Pomorskiego Komendanta PSP otrzymali także: - zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. M. Kowalski - Wojewoda Pomorski R. Stachurski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego W. Byczkowski - Wiceprezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Mirosław Bagiński - Zastępca Naczelnika Zarządu Głównego Państwowej Służby Nadzwyczajnych Sytuacji Ukrainy w Obwodzie Róweńskim major Oleh Paniuk - Komendant Solecznickiej Straży Pożarnej Jan Wilkaniec.(info www.wopr.pl)

Prezes WOPR Jerzy Telak i Jarosław Radtke wręczają st. bryg. A. Rószkowskiemu Medal 50-lecia WOPR

Praca na plaży

08-05-2013 19:34 - dama

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego zatrudni Ratowników WOPR do pracy na kąpieliskach we Władysławowie. Wszystkich chętnych prosi się o kontakt pod nr tel. 609 238 751 e-mail: djradtke@wp.pl . Ponadto pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje w sprawie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), którą obowiązkowo powinien posiadać każdy ratownik.

X Zjazd Krajowy

15-04-2013 21:09 - dama

W dniach 13 i 14 kwietnia 2013 roku w Warszawie odbył się X Zjazd Krajowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prezesem WOPR ponownie został wybrany Jerzy Telak. W skład Zarządu Głównego WOPR weszli: Marek Grodzki, Andrzej Jankowski, Daniel Korzeń, Bogusław Kowalewski, Bogdan Kozłowski, Dariusz Krawiec, Eryk Mozer, Filip Orłowski, Krzysztof Piotrowski, Jarosław Radtke, Andrzej Reucki, Józef Salik, J. Telak, Adam Warchał, Wiktor Zajączkowski, Tomasz Zalewski, Ewa Zieliński. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR został wybrany Krzysztof Zbrojkiewicz, a jej członkami stali się: Piotr Dąbrowski, Jakub Friedenberger, Krzysztof Turowski, Milan Wilhelmi. Przewodniczącym Sądu Honorowego WOPR został Maciej Furs, a jego członkami Zenon Bareła, Mirosław Śliwiński, Jacek Depczyński, Lech Kamiński, Albert Frączyk, Anastazy Stępień, Stanisłąw Wolkiewicz, Kazimierz Żak. X Zjazd Krajowy WOPR przyjął sprawozdanie z działalności WOPR w latach 2008-2012 i sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR. Absolutorium za działalność w IX kadencji władz WOPR uzyskali Prezes WOPR J. Telak i następujący członkowie Zarządu Głównego WOPR: W. Zajączkowski, T. Zalewski, Jerzy Gołębiowski, B. Kozłowski, Henryk Bigos, Robert Dworak, A. Jankowski, Wacław Mozer, A. Reucki, Zbigniew Szorc, Magdalena Zielinska, Grzegorz Skwarek (do dnia pełnienia przez niego funkcji członka ZG WOPR). Na pierwszym posiedzeniu ZG wiceprezesem ZG WOPR wybrany został Wiktor Zajączkowski i Tomasz Zalewski, którzy z Prezesem WOPR J. Telakiem oraz E. Zieliński, M. Grodzkim, B. Kozłowskim i J. Salikiem tworzą Prezydium ZG WOPR. Tytuł Członka Honorowego WOPR uzyskał Z. Bareła, J. Gołębiowski, Tomasz Gordon, A. Jankowski, L. Kamiński, B. Kozłowski, J. Salik, Anastazy Stępień, Z. Szorc i prof. dr hab. Wojciech Wiesner.(info www.wopr.pl)

Życzenia

27-01-2013 18:03 - dama

Życzenia

25-12-2012 07:26 - dama

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku !

Bezpieczna woda

09-12-2012 12:33 - dama

Puckie WOPR również wspiera ogólnopolską kampanię informacyjną !

Zebranie

11-11-2012 21:45 - dama

ZAPRASZAMY !

Dnia 20.11.2012r. o godz.16.30 w sali gimnastycznej w Chłapowie odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Puckiego WOPR.

KOMUNIKAT

25-04-2012 20:30 - dama
Informacja dla zainteresowanych.
Informujemy o ostatnich miejscach na szkolenia specjalistyczne:
1) na szybkich łodziach ratowniczych (termin: 03.05-05.05.2012r.)
2) na skuterach ratowniczych z platwormą LIFESLED (termin: 07.05-09.05.2012r.)

... więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na naszej stronie www.wopr.slupsk.pl

Biuro Słupskiego WOPR
Zobacz więcej

KOMUNIKAT

18-04-2012 21:36 - dama

K O M U N I K A T

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego rozpoczyna nabór osób chcących wziać udział w szkoleniu z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - KPP

Koszt kursu - 600 zł, recertyfikacja - 200 zł.

Termin szkolenia 12,13,19,20,26,27 maja 2012 + egzamin -Gdańsk

Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie minimum 30 osobowej grupy chętnych.

Wszelkich informacji udzieli biuro WOPR Województwa Pomorskiego.

Tel. 058 301 53 80

e-mail: biurowopr@wp.pl

Kurs na Młodszego Ratownika

10-04-2012 21:32 - dama

Puckie WOPR w miesiącach maj – czerwiec 2012 r. organizuje KURSU PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR oraz EGZAMIN NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

WYMAGANIA FORMALNE WOBEC KANDYDATA NA KURS:

1) Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 12 rok życia;

2) Uczestnik ma być członkiem WOPR;

3) Uczestnik ma złożyć:

a) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny);

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);

4) Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką. ( można uzyskać na pierwszych zajęciach na pływalni)

ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW I TEMATÓW ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

1) Wiadomości ogólne i profilaktyka:

a) Cel, zadania i rola WOPR;

b) System szkolenia, program kursu i uprawnienia MR WOPR;

c) Przyczyny utonięć, działania profilaktyczne i bezpieczeństwo własne ratownika.

2) Organizacja pracy ratowników WOPR:

a) Wybrane przepisy i akty prawne;

b) Podstawowe obowiązki ratownika WOPR na pływalniach, parkach wodnych i kąpieliskach;

c) Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji pracy i kąpieliska.

3) Pierwsza pomoc:

a) Działania BLS i WBLS;

b) Pozycja bezpieczna (boczna);

c) Postępowanie w zdarzeniach: skaleczenia, krwotoki, urazy narządu ruchu, nadmierne oziębienie organizmu, udar słoneczny, poparzenie;

d) Badanie miejscowe.

4) Pływanie i techniki ratownictwa wodnego:

a) Pływanie stylowe i sposoby pływania stosowane w ratownictwie wodnym;

b) Samoratownictwo;

c) Skoki ratunkowe oraz inne sposoby bezpiecznego wejścia do wody;

d) Podstawy nurkowania;

e) Podstawy holowania;

f) Ewakuacja na lądzie (chwyt Rauteka, deska);

g) Posługiwanie się sprzętem ratowniczym (pas, boja sp, żerdź, rzutka rękawowa, koło, lina);

h) Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem podręcznego sprzętu ratowniczego;

i) Podstawowe prace bosmańskie.

Koszt za całość : kurs, egzamin, składka członkowska WOPR, legitymacja WOPR około 100 zł ( cena uzależniona od ilości chętnych) . Kurs wspiera Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Władysławowie. W sezonie letnim 2012 zapewniamy dla uczestników praktyki na kąpieliskach we Władysławowie, Chłapowie i Chałupach.

 

DOŁĄCZ DO NAS ABY BYŁO FAJNIE i BEZPIIECZNIEJ.

Kontakt: 609 238 751   www.puckiewopr.pl

Życzenia Wielkanocne

07-04-2012 17:54 - dama

Pogodnych, zdrowych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych ratownikom, instruktorom, działaczom - wszystkim członkom, przyjaciołom, partnerom i sympatykom WOPR

 

Życzy Zarząd Puckie WOPR

Składki

02-03-2012 21:17 - dama

Ratownicy w  Ośrodku Przygotowań Olimpijskich "Cetniewo" we Władysławowie zbierają legitymacje członków Puckiego WOPR, którzy chcą zapłacić składkę za 2012 rok.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego WOPR składka członkowska od roku 2012 będzie wynosić 50 zł.

Do opłacenia składki nie jest wymagane potwiedzenie przez lekarza zdolności do pracy.

Nowy Rok

30-12-2011 20:44 - dama

Wiele szczęścia i miłości ,
sukcesów i pomyślności,
niech Wam zdrowie dopisuje,
a niczego nie brakuje
w 2012 roku !


 

 


Wejście na pływalnię

22-11-2011 20:20 - dama

Dyrekcja Ośrodka Przygotowań Olimpijskich "Cetniewo" we Władysławowie wyraziła zgodę na korzystanie z pływalni przez członków Puckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w każdy piątek w godz.17.30-18.30 - 10 osób i 18.30-19.30 - 10 osób (rezerwacja 1 tor  )- promocyjny koszt od osoby 4,20 zł ( normalnie 12,60 zł !) . Przed wejściem należy okazać legitymację ratownika WOPR- opłacona składka członkowska. Wejścia będą uzależnione od ilości wolnych miejsc na pływalni tel.586746-327

Bezpieczne wakacje

14-11-2011 10:59 - dama

601 100 100 to numer ratunkowy, dzięki któremu wykwalifikowani ratownicy mają możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy. Zintegrowany System Ratownictwa to system ratownictwa wodnego, gwarantujący natychmiastowy kontakt ze wszystkimi kąpieliskami mazurskimi i morskimi oraz zapewniający prowadzenie szybkich i skutecznych akcji ratunkowych. Z kamerą Dzień DObry Wakacje przyglądaliśmy się pracy ratowników.

Materiał wideo: BEZPIECZNE WAKACJE TVN - Źródło: Dzień Dobry TVN | Autor: TVN

Kurs Ratownik WOPR

26-05-2011 07:59 - dama

Jednostka terenowa WOPR Województwa Pomorskiego tj. PuckieWodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w dniu 25.05.2011 r. ogłasza nabór na kurs na Młodszego Ratownika WOPR , który jest współfinansowany  z projektu „Zakup sprzętu ratowniczego dla wojewódzkiej jednostki WOPR w Gdańsku i jednostek terenowych w celu popraw efektywności systemu ratownictwa w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, działanie 7.2. Zintegrowany system ratownictwa
Puckie WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE OGŁASZA NABÓR NA KURS:
RATOWNIK WOPR
Miejsce: Władysławowo
WYMAGANIA FORMALNE:
1.    Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
 
2.    Uczestnik ma posiadać:
1) ważną legitymację członka WOPR;
2) stopień MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR i kartę identyfikacyjną;
3) specjalnĄ kartę pływacką;
4) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).
 
3.    Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 120 godzin kształcenia zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia młodszego ratownika WOPR obejmującego co najmniej jeden patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.

Zgłoszenia na dres :  djradtke@wp.pl  tel. 609 238 751


Zaczynamy kursy !

04-05-2011 09:43 - dama

KURS NA MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

05.05.2011 - pływalnia 17.30-18.30 - sala wykładowa Szkoła w Chłapowie 19.00-20.30

08.05.2011 – pływalnia 9.00-10.00 - salawykładowa Szkoła w Chłapowie 10.30-12.00

12.05.2011 – pływalnia 17.30-18.30 - sala wykładowa Szkoła w Chłapowie 19.00-20.30

19.05.2011 – pływalnia 17.30-18.30 - sala wykładowa Szkoła w Chłapowie 19.00-20.30

Wsparcie : Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Władysławowie

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY - w Szkole Podstawowej w Chłapowie

1 zjazad 13-15.05.2011r.

Piątek - 15:00-20:20
Sobota - 08:00-19:10
Niedziela - 08:00-17:00

2 zjazad 27-29.05.2011r.

Piątek - 15:00-20:20
Sobota - 08:00-17:00
Niedziela - 08:00-15:55

3 zjazad 03-05.06.2011r.

Piątek - 15:00-21:25
Sobota - 08:00-18:05
Niedziela - 08:00-17:00 + egzamin

Życzenia

22-04-2011 13:58 - dama

Niech Wam będzie
Wiosennie, słonecznie, świątecznie
Niech cieszą Wasze oczy
Kolorowe pisanki i Wielkanocne Baranki
Niech się w Dyngusa woda na Was leje
A Zmartwychwstały da pokój, radość i nadzieję!Kurs

22-03-2011 23:31 - dama

KURS MŁODSZY RATOWNIK WOPR

 

Jednostka terenowa WOPR Województwa Pomorskiego tj. PuckieWodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w dniu 22.03.2011 r. ogłasza nabór na kurs na Młodszego Ratownika WOPR , który jest współfinansowany  z projektu „Zakup sprzętu ratowniczego dla wojewódzkiej jednostki WOPR w Gdańsku i jednostek terenowych w celu popraw efektywności systemu ratownictwa w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, działanie 7.2. Zintegrowany system ratownictwa

Puckie WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
OGŁASZA
NABÓR NA KURS
Młodszy Ratownik WOPR
Miejsce:
Władysławowo
Wymagania formalne:
- ukończone 12 lat
- pisemna zgoda na udział w kursie
(w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny)
- umiejętność pływania (karta pływacka, specjalna karta pływacka)
WIĘCEJ INFORMACJI/ ZAPISY:
Jarosław Radtke Perezs Puckie WOPR
Tel – 609 238 758
E-mail – djradtke@wp.pl

Środki dla WOPR

11-03-2011 19:56 - dama

„Od jutra bezpieczniej na pomorskich plażach”

26.01.2011 r. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu ratowniczego dla wojewódzkiej jednostki WOPR w Gdańsku i jednostek terenowych w celu popraw efektywności systemu ratownictwa w regionie”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, działanie 7.2. Zintegrowany system ratownictwa.

Kwota dofinansowania wyniosła 1 415 330,00 zł, a całkowita wartość projektu to 1 887 106,67 zł. Realizacja inwestycji prowadzona będzie  od  lutego do sierpnia 2011 r.

Przedsięwzięcie przewiduje zakup sprzętu ratowniczego (apteczki, defibrylatory) oraz sprzętu pływającego (m.in. łodzie i skutery wodne), które wykorzystywane będą na potrzeby pomorskiego WOPR oraz 10 podległych mu jednostek terenowych:

1.       Chojnickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

2.       Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

3.       Kociewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

4.       Kościerskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

5.       Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

6.       Tczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

7.       Puckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

8.       Gdyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

9.       Kartuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

10.   Żuławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

W ramach projektu przeprowadzone zostaną także szkolenia: Młodszego Ratownika, Sternika Motorowodnego, Ratownika WOPR i Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Realizacja inwestycji usprawni patrolowanie terenów wodnych, pozwoli na sprawniejsze  prowadzenie akcji ratunkowych i umożliwi zabezpieczenie większej liczby kąpielisk. Przeprowadzenie projektu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z kąpielisk będących w obszarze działania w.w. jednostek. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności systemu ratownictwa w województwie pomorskim.

Zebranie

02-03-2011 09:39 - dama

Puckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza wszystkich członków  na

Walne Zebranie Członków Puckiego WOPR

w celu uzupełnienia składu Zarządu Puckiego WOPR , które odbędzie się w Szkole Podstawowej  w Chłapowie w dniu 18.03.2011 r. o godz. 17.00.

Wejście na pływalnię

20-01-2011 16:33 - dama

Dyrekcja Ośrodka Przygotowań Olimpijskich "Cetniewo" we Władysławowie wyraziła zgodę na korzystanie z pływalni przez członków Puckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w każdy piątek w godz.17.30-18.30 - 10 osób i 18.30-19.30 - 10 osób (rezerwacja 1 tor  )- promocyjny koszt od osoby 4,20 zł ( normalnie 12 zł !) . Przed wejściem należy okazać legitymację ratownika WOPR- opłacona składka członkowska. Wejścia będą uzależnione od ilości wolnych miejsc na pływalni tel.586746-327

zmarł

20-01-2011 16:14 - dama

Ze smutkiem żegnamy kol. Ryszarda Rolińskiego
wieloletniego Prezesa Gdyńskiego WOPR,
inspektora oraz opiekuna plaży w Lubkowie.
Oddany pracy w Wodnym Ochotniczym
Pogotowiu Ratunkowym do końca swoich dni.

Msza św. odbędzie się w piątek o godzinie 12:00 w
Parafii pw. Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni, pogrzeb o godz. 13:00 w Rumi Janowo w Parafii pw. św. Jana z Kęt.

Życzenia

23-12-2010 19:51 - dama

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach
chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań.


życzy Puckie WOPR

Już pływam

18-05-2010 23:31 - dama

 Akcja Już pływam z NIVEA i WOPR ma na celu upowszechnianie nauki pływania oraz podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą wśród dzieci i ich opiekunów. Programem objęte są grupy dzieci głównie z Domów Dziecka oraz dzieci wskazane przez Miejskie Ośrodki Opieki Społecznej. Dzieci od kwietnia do czerwca uczęszczają na lekcje pływania organizowane przez Basen, który objęty jest Akcją. Zajęcia odbywają się na 50-ciu Basenach na terenie całej Polski, i mają formę cyklu szesnastu lekcji, na których dzieci pod okiem instruktora - ratownika uczą się pływać. Dzięki nieodpłatnemu udostępnieniu pływalni Ośrodka Przygotowań Olimpijskich "Cetniewo" - dzieci z terenu Władysławowa dwa razy w tygodniu biorą udział w lekcjach pływania.


Ogłoszenie kurs

27-02-2014 17:21 - dama

Zaczynamy!

© 2009-2010 NordMedia.pl