ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR


„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,  przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę.

Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki:

- rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR;
- ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowiana wodach;     
- dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR;
- wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”


 

HISTORYCZNE - PRZYRZECZENIE RATOWNIKA WOPR


Ja, Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przyjmuję za swe godło „niebieski krzyż i złotą kotwicę” - przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne.
Dopóki zdrów będę, bez względu na porę dnia i nocy przez okres całego roku 
pośpieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie
utraty życia w wodzie.
Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy zależne może być
życie ludzkie.


 
 

© 2009-2010 NordMedia.pl